HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Call for Tenders – Call for Expression of Interest for In Orbit Demonstration/Validation (IOD/IOV) Experiments

Výzvy

  • Dátum otvorenia
    16.04.2022, 00:00
  • Uzávierka
    31.05.2022, 17:00
  • Kontakt
  • Oblasť Horizontu
    Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Účelom tejto výzvy je zhromaždiť uskutočniteľné experimenty, ktoré by sa mohli zvážiť pre akcie IOD/IOV, ktoré zahŕňajú agregáciu, ak je to potrebné, spustenie služieb a operácií.

Experimenty IOD/IOV sú definované ako inovatívne technológie, produkty, koncepty, architektúry a operačné techniky, ktoré vyžadujú demonštráciu/overenie na obežnej dráhe.

Výzva na tender (Call for Tenders) má uzávierku dňa 31.05.2022, 17:00 (CEST).

Viac informácií a podmienky výzvy na tender nájdete na stránke EK

Zdroj: stránka EK