HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

CALL FOR ORGANISING PARTNERS: 2022 New European Bauhaus Hackathon

Výzvy

  • Dátum otvorenia
    16.04.2022, 00:00
  • Uzávierka
    06.06.2022, 23:59
  • Kontakt
  • Oblasť Horizontu
    Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Iniciatíva EIT Community New European Bauhaus je vedená EIT Climate-KIC, pričom na ňom participujú tiež EIT Digital, EIT Food, EIT Manufacturing a EIT Urban Mobility.

Cieľom misie je preklenúť priepasť medzi vedou a technológiou na jednej strane a umením a kultúrou na strane druhej, podporovať podnikanie prostredníctvom start-ups, nápadov a vzdelávania, ako aj vzdelávania a angažovanosti občanov.

Do výzvy sa môžu zapojiť partnerské organizácie participujúcich znalostných a inovačných spoločenstiev EIT (t.j. partneri EIT Climate-KIC, EIT Digital, EIT Food, EIT Manufacturing a EIT Urban Mobility), ktoré sú schopné spoluorganizovať Hackathon, prípadne už hackathon hostili v minulosti, a ich ciele sú zosúladené s princípmi Nového Európskeho Bauhausu. V roku 2022 sa plánuje zorganizovať 6 hackathonov, pričom sa hľadá 6 hostiteľských organizácií – jedna hostiteľská organizácia na každý hackathon.

Uzávierka výzvy je 06.06.2022, 23:59 CEST.

Viac informácií a podrobné podmienky výzvy nájdete na stránke EIT Manufacturing

Zdroj: EIT Manufacturing, 11.05.2022, erh