HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Building the mission’s knowledge repository and advancing the European Soil Observatory

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  12.05.2022, 00:00
 • Uzávierka
  27.09.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2022-SOIL-01
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-01
 • Rozpočet
  6 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Dohoda o pôde pre Európu

HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-01 Building the mission’s knowledge repository and advancing the European Soil ObservatoryInnovation Action

Údaje a poznatky o pôdach sú široko distribuované a vo všeobecnosti nie sú dostatočne štruktúrované, čo bráni ich objaveniu a použiteľnosti. Osobitným problémom je integrácia výstupov a výsledkov z výskumných projektov, ktoré by podporili holistické pochopenie výziev v oblasti zdravia pôdy a potenciálnych riešení alebo umožnili opätovné využitie dostupných poznatkov a údajov na rôzne účely. 6 000 000

Viac informácií:

Kompletný rozsah a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

Pracovný program MISSIONS 2021-2022, v.3

Implementation Plan, Soil Deal for Europe

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 12.05.2022, nakh