HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Budovanie kapacít pre inštitucionalizované publikovanie open access

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  23.09.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-43
 • Rozpočet
  3 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Cieľom je zmapovať existujúce inštitucionálne zázemie súvisiace s vedeckými publikačnými aktivitami naprieč Európou, tiež koordinovanie európskych vedecko-publikačných služieb a iniciatív a vypracovanie strategických odporúčaní v tejto oblasti.

Výška grantu je okolo 3 mil. EUR

Projekty je možné podávať do 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy