HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

BUDOVANIE KAPACÍT NA POSILNENIE PREPOJENIA VŠ INŠTITÚCIÍ A ICH SPOLUPRÁCA S OKOLITÝMI EKOSYSTÉMAMI

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  29.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  04.11.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-05-01
 • Rozpočet
  30 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Cieľom je navrhnúť operačný rámec pre vedeckú etiku a integritu, ktorý bude zahŕňať kľúčové etické princípy pri dodržaní rýchlosti a efektivity pri hľadaní odpovedí počas krízy, čim sa zlepší celková pripravenosť na ňu.

Výška grantu je okolo 4,5 mil. EUR

Projekty je možné podávať 4. 11. 2021

Plné znenie výzvy

Dňa 31. 8. sa uskutoční spoločný Česko-slovenský infodeň, na ktorom budú predstavené výzvy zamerané na TEAMING, TWINNING, ERA CHAIRS, excelentné huby a na excelentnosť na univerzitách. Zároveň budú odprezentované aj úspešní príklady z praxe a registrácia na on-line podujatie je otvorená.