HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

BUDOVANIE KAPACÍT A VYTVÁRANIE SIETÍ S CIEĽOM ZAPOJENIA OBČANOV DO EURÓPSKEHO VÝSKUMNÉHO PRIESTORU

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  23.09.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-60
 • Rozpočet
  4 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Cieľom výzvy je zriadenie ústredného centra výmeny medzi občianskou vedou v programoch H2020, Horizont Európa a iných európskych a národných programov. Dôležité je, aby projektom bolo posilnené zapojenie občanov do výskumu a inovácií, aby sa zlepšili ich skúsenosti, schopnosti nadväzovať nové kontakty a budovať kapacity. Do projektu by mali byť zapojení všetci aktéri/ stakeholderi výskumno-inovačného procesu.

Výška grantu je do 4 mil. EUR

Projekty je možné podávať do 23.9.2021

Plné znenie výzvy