HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Border Management 2023 (HORIZON-CL3-2023-BM-01)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  29.06.2023, 00:00
 • Uzávierka
  23.11.2023, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-CL3-2023-BM-01
 • Rozpočet
  25 mil. EUR €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť

Zameraním výzvy je zlepšenie bezpečnosti hraníc EÚ, kde sa očakáva zabezpečiť, aby legitímni cestujúci a zásielky mohli jednoduchšie cestovať do EÚ a zároveň aby sa dalo predchádzať nezákonnému obchodovaniu, obchodovaniu s ľuďmi, pirátstvu, teroristickým a iným kriminálnym činom vďaka zlepšenej bezpečnosti leteckej, pozemnej a námornej dopravy. Predpokladá sa rozvoj kapacít pre kontroly na vonkajších hraniciach, zabezpečenie integrity a fungovania schengenského priestoru bez kontrol na vnútorné hranice; kompenzácie absencie hraničných kontrol v rámci EÚ a schopnosť vykonávať systematické hraničné kontroly, rozvoj nových technológií.

Uvádzaný rozpočet na rok 2023 : 25 mil. EUR, (podporených bude 6 projektov).

Oblasti výzvy:
Efektívnejší dozor nad hranicami a námorná bezpečnosť
Zabezpečené a uľahčené prekročenie vonkajších hraníc
Lepšia colná bezpečnosť a bezpečnosť dodávateľského reťazca

Témy výzvy:

HORIZON-CL3-2023-BM-01-01: Capabilities for border surveillance and situational awareness (IA)
HORIZON-CL3-2023-BM-01-02: Identify, inspect, neutralise Unexploded Ordnance (UXO) at sea (RIA)
HORIZON-CL3-2023-BM-01-03: Beyond the state-of-the-art “biometrics on the move” for border checks (RIA)
HORIZON-CL3-2023-BM-01-04: Interoperability of systems and equipment at tactical level; between equipment and databases; and/or between databases of threats and materials (IA)

Všetky témy sú jednokolové (single stage) s uzávierkou 23.novembra 2023.
Vo výzve sú spolu 4 témy z nich 2 typu RIA a 2 témy typu IA. Predpokladá sa, že z rozpočtu výzvy 25 000 00 EUR bude podporených približne 6 projektov.
HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Marta Kollárová

Zdroj: FTO, mak