HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Biogenic carbon capture and use for circular bio-based products

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2022, 00:00
 • Uzávierka
  22.09.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-JU-CBE-2022
 • ID témy
  HORIZON-JU-CBE-2022-IA-01
 • Rozpočet
  10 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

HORIZON-JU-CBE-2022-IA-01 Biogenic carbon capture and use (CCU) for circular bio-based products

Úspešné návrhy podporia výskumníkov a inovátorov pri modernizácii technologických riešení pre

 • zachytávanie a využívanie biogénneho plynného uhlíka a
 • výrobu udržateľných obehových produktov, ktoré nie sú založené na fosílnych palivách

v súlade s cieľmi európskym právnym predpisom v oblasti klímy a iniciatívami uvedenými v oznámení Európskej komisie „Sustainable Carbon Cycles“.

Úspešné návrhy prispejú k zmierneniu zmeny klímy v priemyselných systémoch na biologickom základe.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

CBE JU ročný pracovný program 2022

Tender & Opportunities Portal, 22.06.2022, nakh