HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Biodiversity and ecosystem services – two-stage

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  28.10.2021, 00:00
 • Uzávierka
  15.02.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL6-BIODIV-02
 • Rozpočet
  46 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Výsledky výskumu a inovácie v rámci výzvy venovanej témam biodiverzity a ekosystémových služieb budú mať významný dopad na biodiverzitu, potraviny, zdravie, vodu a klímu, ktoré sú navzájom prepojené a tiež na zdravé a odolné ekosystémy. Zapojenie spoločnosti a hospodárstva bude znamenať prijímanie rozhodnutí prijateľnejších pre biodiverzitu čo umožní transformáciu s celo- svetovými dopadmi. Výskum a inovácie podporia politické zámery, riešenia  inšpirované prírodou a holistický prístup k riešeniu hlavných príčin straty biodiverzity, predovšetkým v spojitosti s produkčnými systémami, spájajúc všetky sektory do integrovaného manažmentu na báze ekosystémov. Investície do výskumu a inovácií pomôžu chrániť a obnoviť integritu suchozemských, vodných a morských ekosystémov a chrániť a obnovovať ich kapacitu pre poskytovanie širokej škály základných služieb. V rámci  Horizont Európa bude vypracovaná dlhodobá strategická výskumná agenda pre biodiverzitu.

Témy výzvy: 

Managing biodiversity in primary production

Biodiverzita je základom udržateľnej prvovýroby. Výrobné systémy sú v súčasnosti často špecializované s limitovaným počtom plodín, plemien a druhov lesných stromov s obmedzeným genetickým základom. Tento trend je nevyhnuté zvrátiť predovšetkým v kontexte zrýchľujúcej sa zmeny klímy a rastúcej populácie.

HORIZON-CL6-2022-BIODIV-02-01-two-stage Maintaining and restoring pollinators and pollination services in European agricultural landscapes – IA

HORIZON-CL6-2022-BIODIV-02-02-two-stage Boosting breeding for a sustainable, resilient and competitive European legume sector – IA

HORIZON-CL6-2022-BIODIV-02-03-two-stage Resilient beekeeping – RIA

Kontakt v SR pre viac informácií: Nataša Hurtová, NCP pre klaster 6

Zdroj: Funding & tender opportunities; 28.10.2021; nakh