HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Biodiversity and ecosystem services two-stage

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  17.10.2023, 00:00
 • Uzávierka
  22.02.2024, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL6-2024-BIODIV-02
 • Rozpočet
  36 mil €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Výsledky výskumu a inovácie v rámci výzvy venovanej témam biodiverzity a ekosystémových služieb budú mať významný dopad na biodiverzitu, potraviny, zdravie, vodu a klímu, ktoré sú navzájom prepojené a tiež na zdravé a odolné ekosystémy. Zapojenie spoločnosti a hospodárstva bude znamenať prijímanie rozhodnutí prijateľnejších pre biodiverzitu čo umožní transformáciu s celo- svetovými dopadmi. Výskum a inovácie podporia politické zámery, riešenia  inšpirované prírodou a holistický prístup k riešeniu hlavných príčin straty biodiverzity, predovšetkým v spojitosti s produkčnými systémami, spájajúc všetky sektory do integrovaného manažmentu na báze ekosystémov. Investície do výskumu a inovácií pomôžu chrániť a obnoviť integritu suchozemských, vodných a morských ekosystémov a chrániť a obnovovať ich kapacitu pre poskytovanie širokej škály základných služieb. V rámci  Horizont Európe bude vypracovaná dlhodobá strategická výskumná agenda pre biodiverzitu.

ID výzvy: HORIZON-CL6-2024-BIODIV-02

Témy výzvy:

Understanding and addressing the main drivers of biodiversity loss
01 Demonstrating Nature-based Solutions for the sustainable management of water resources in a changing climate, with special attention to reducing the impacts of extreme droughts – IA
02 Demonstrating the potential of Nature-based Solutions and the New European Bauhaus to contribute to sustainable, inclusive and resilient living spaces and communities – IA


Biodiversity friendly practices in agriculture, forestry and acquaculture
03 Promoting minor crops in farming systems – RIA

Kontakt v SR pre viac informácií: Nataša Hurtová, NCP pre klaster 6

Zdroj: Funding & tender opportunities; 16.10.2023; nakh