HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Bio-based packaging materials with improved properties: barrier, food contact, forming, printability, safety, recyclability/circularity-by-design

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  26.04.2023, 00:00
 • Uzávierka
  20.09.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-JU-CBE-2023
 • ID témy
  HORIZON-JU-CBE-2023-IAFlag-03
 • Rozpočet
  17 mil €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Téma HORIZON-JU-CBE-2023-IAFlag-03 Bio-based packaging materials with improved properties: barrier, food contact, forming, printability, safety, recyclability /circularity-by-design

Obalové bio-materiály s vylepšenými vlastnosťami: bariérové, vhodné na kontakt s potravinami, tvarovanie, tlačiteľnosť, bezpečnosť, recyklovateľnosť/plánovaná obehovosť:

 • Očakáva sa, že tieto návrhy povedú k vývoju inovatívnych obalových materiálov na biologickom základe, ktoré budú zabezpečovať ochranu potravín, zlepšovať ich kvalitu a bezpečnosť, a zároveň budú priateľské k životnému prostrediu.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky výzvy sú zverejnené na FTO portáli.

CBE JU Pracovný program na rok 2023

FTO, 26.4.2023, nakh