HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Better understanding of the impact of risk factors and health determinants on the development and progression of cancer

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.12.2021, 00:00
 • Uzávierka
  26.04.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-03
 • Rozpočet
  54,65 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Rakovina

HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-03: Better understanding of the impact of risk factors and health determinants on the development and progression of cancer – RIA

Napriek významnému pokroku je celkové poznanie rakoviny stále neúplné, pokiaľ ide o bežné aj zriedkavé druhy rakoviny a tiež rastúci počet podtypov rakoviny, a to aj u detí a dospievajúcich. To si vyžaduje nový prístup a investície do inovatívnych projektov, vrátane vysokorizikových projektov. Je potrebné lepšie pochopiť, ktoré rizikové faktory a determinanty ovplyvňujú vývoj a progresiu rakoviny.

Podporené projekty majú nadviazať na najnovšie iniciatívy v tejto oblasti, napr. na znalostné centrum Európskej komisie pre rakovinu (Knowledge centre on Cancer), ealthyCloud, EOSC-Life, the European Health Data Space (EHDS) Joint Action, 1+ Million Genomes/Beyond One Million Genomes (B1MG), Innovative Health Initative, EIT Health.

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 4 – 15 mil. EUR.

Pracovný program 2021 – 2022 pre oblasť misií

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 15.12.2021, mob