HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Lighthouse in the Baltic and the North Sea basins – Low impact marine aquaculture and multi-purpose use of marine space

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.12.2021, 00:00
 • Uzávierka
  12.04.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2021-OCEAN-04
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2021-OCEAN-04-01
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Oceán, moria a vody

HORIZON-MISS-2021-OCEAN-04-01 Lighthouse in the Baltic and the North Sea basins – Low impact marine aquaculture and multi-purpose use of marine space – IA

Predmetom návrhov bude ukázať cestu k ziskovému a udržateľnému chovu morských plodov mimo husto obývaných pobreží Baltského a Severného mora. Chovu, ktorý

 • bude nezávislý od fosílnych palív
 • bude zameraný na druhy s nízkou trofickou úrovňou
 • zvýšená produkcia nepovedie k zvýšenému tlaku na ekosystém, a neohrozí dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu.

Akvakultúrne farmy sa budú synergicky deliť o priestor s inými hospodárskymi činnosťami na mori.

V návrhoch bude potrebné

 • preukázať riešenia na zvýšenie cirkulácie prostredníctvom produkcie s nízkymi emisiami, nulovými alebo nízkouhlíkovými a netoxickými chovmi vodných organizmov v optimálne využívanom morskom priestore
 • testovať a demonštrovať nové metódy a techniky akvakultúry
 • zahrnúť životaschopné koncepcie prístupu na trh a komerčnej prevádzky, oslovenie spotrebiteľov a investorov
 • preskúmať možnosti vytvorenia ekologických a udržateľných umelých útesov
 • zaoberať sa aj prístupmi k účinnému a nákladovo efektívnemu monitorovaniu vstupov aj výstupov odvetvia akvakultúry
 • zamerať sa najmä na vývoj systémov riadenia založených na údajoch

Pre viac informácií:

Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Missions

Implementation Plan, European Mission Restore our Ocean and Waters by 2030

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 15.12.2021, nakh