HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Atlantic and Arctic basin lighthouse – restoration of marine and coastal ecosystems and increased climate resilience

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.12.2021, 00:00
 • Uzávierka
  12.04.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-03
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Oceán, moria a vody

HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-03 Atlantic and Arctic basin lighthouse – restoration of marine and coastal ecosystems and increased climate resilience – IA

Návrhy je potrebné zamerať na

 • obnovu morských ekosystémov vo veľkom rozsahu znížením tlakov (napr. z rybolovu, znečistenia, ťažby, prekážok a iných ľudských činností),
 • uplatňovanie riadenia založeného na ekosystémoch,
 • prírodné a stavebné opatrenia na obnovu prírody zvyšujúce odolnosť voči zmene klímy a zmierňovanie jej vplyvov
 • iné účinné lokálne prispôsobené opatrenia na obnovu

Návrhy by mali prezentovať systémové prístupy k riešeniam.

Pre viac informácií:

Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Missions

Implementation Plan, European Mission Restore our Ocean and Waters by 2030

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 15.12.2021, nakh