HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Alternative sources for high added value food and/or feed ingredients

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2022, 00:00
 • Uzávierka
  23.09.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-JU-CBE-2022
 • ID témy
  HORIZON-JU-CBE-2022-IAFlag-02
 • Rozpočet
  14 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

HORIZON-JU-CBE-2022-IAFlag-02 Alternative sources for high added value food and/or feed ingredients

V súlade so Stratégiou Farm to Fork pre spravodlivý, zdravý a ekologický potravinový systém, Stratégiou biodiverzity a európskymi prioritami Zelenej dohody budú úspešné návrhy podporovať veľkovýrobu vysokohodnotných potravín a kŕmnych surovín z alternatívnych udržateľných zdrojov (okrem živočíšnych) bez vplyvu na miestnu biodiverzitu a ekosystémy alebo ich obnovu.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

CBE JU ročný pracovný program 2022

Tender & Opportunities Portal, 22.06.2022, nakh