HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Engage with and activate municipalities and regions to protect and restore soil health

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.12.2021, 00:00
 • Uzávierka
  24.03.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2021-SOIL-02
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-06
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Dohoda o pôde pre Európu

HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-06: Engage with and activate municipalities and regions to protect and restore soil health – CSA

Riešitelia v rámci tejto témy majú vytvoriť priestor a postupy pre regionálne a miestne dialógy o zdraví a obhospodarovaní pôdy.

Navrhované činnosti budú:

 • podporovať zapojenie obcí, regiónov a súvisiacich sietí za účelom identifikovať, mobilizovať a zapojiť kritické množstvo príslušných aktérov, zainteresovaných strán na podstatné zintenzívnenie ochrany a obnovy pôdy. 
 • skúmať príležitosti na lepšie využívanie finančných nástrojov EÚ na udržateľné obhospodarovanie pôdy a súčasne zohľadniť možnosti programovania prijaté na úrovni členských štátov a regiónov;
 • podporovať obce a regióny pri spoluvytvárať stratégie a opatrení na ochranu a obnovu zdravia pôdy s občanmi v súlade s pôdnou politikou EÚ a regionálnymi stratégiami
 • rozvíjať a realizovať účinné participatívne procesy
 • zlepšovať výmenu poznatkov medzi obcami a regiónmi o procesoch a výsledkoch osvedčených postupov
 • posilňovať inkluzívne a rozsiahle európske siete obcí a regiónov (napr. Európska aliancia pre pôdu) v prepojení, synergii a komplementárnosti s inými príslušnými sieťami
 • zvyšovať kapacitu týchto sietí prispievať k plneniu cieľov a cieľov pôdnej misie

Viac informácií:

Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Missions

Implementation Plan, Soil Deal for Europe

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 15.12.2021, nakh