HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

A human-centred and ethical development of digital and industrial technologies 2022 (HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  21.12.2021, 00:00
 • Uzávierka
  05.04.2022, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01
 • Rozpočet
  70,5 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

V pracovnom programe pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa nájdete túto výzvu v rámci šiestej Destinácie: Na človeka zameraný a etický rozvoj digitálnych a priemyselných technológií.

Očakávaný dopad Klastra 4: na človeka zameraný a etický rozvoj digitálnych a priemyselných technológií prostredníctvom obojsmerného zapojenia do vývoja technológií, posilňovania postavenia koncových používateľov a pracovníkov a podpory sociálnej inovácie.

Zoznam zverejnených tém v rámci výzvy HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01:

HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-03: Internet architecture and decentralised technologies (RIA)

HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-05: Next Generation Safer Internet: Technologies to identify digital Child Sexual Abuse Material (CSAM) (RIA)

HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-07: NGI International Collaboration – USA and Canada (RIA)

HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-19: eXtended Reality Learning – Engage and Interact (IA)

HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-14: eXtended Reality Technologies (RIA)

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, erh