HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

A European Social Innovation Catalyst Fund to Advance EU Mission Objectives by Replicating and Scaling-up Existing, Demonstrably Successful Social Innovations

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  12.05.2022, 00:00
 • Uzávierka
  06.10.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2022-SOCIALCAT-01
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2022-SOCIALCAT-01-01
 • Rozpočet
  30.00 mil. EUR €
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Adaptácia na zmenu klímy

Prierezová akcia misií na podporu dosiahnutia cieľov Misie EÚ. Táto akcia sa týka všetkých piatich misií: Rakovina, Dohoda o pôde pre Európu, Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá, Oceán, moria a vody, Adaptácia na zmenu klímy, a to prostredníctvom replikácie a posilnenia existujúcich, preukázateľne úspešných produktov, služieb, obchodných modelov, organizačných, riadiacich a iných sociálnych inovácií schopných riešiť ciele vhodné pre misie v európskom meradle.

Cieľom misií je riešiť niektoré z najväčších spoločenských výziev súčasnosti. Misie majú byť odvážne a inšpiratívne, s jasnými cieľmi, časovo ohraničené, realistické, merateľné a cielené. Misie sú založené na výskume a inováciách a ich cieľom je riešiť spoločenské výzvy systémovými riešeniami, ktoré vedú k spoločenským zmenám a sociálnemu vplyvu.

Výzva: A European Social Innovation Catalyst Fund to Advance EU Mission Objectives by Replicating and Scaling-up Existing, Demonstrably Successful Social Innovation

Téma:

HORIZON-MISS-2022-SOCIALCAT-01-01: A European Social Innovation Catalyst Fund to Advance EU Mission Objectives by Replicating and Scaling-up Existing, Demonstrably Successful Social Innovations / Európsky sociálny inovačný katalyzačný fond na podporu cieľov misie EÚ prostredníctvom replikácie a rozširovania existujúcich,
preukázateľne úspešných sociálnych inovácií

Typ projektov: CSA – Coordination and Support Actions / Koordinačná a podporná akcia

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 13.5.2022 / 22.9.2022