HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – 2023

Výzvy

 • Uzávierka
  21.09.2023, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCCH-01
 • Rozpočet
  35 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Destinácia 2 – Inovatívny výskum európskeho kultúrneho dedičstva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu – budovanie našej budúcnosti na základe minulosti

Destinácia 2 podporuje lepší prístup a zapojenie sa do kultúrneho dedičstva a zlepšuje jeho ochranu, zveľaďovanie a obnovu. Výskum a inovácie podporia udržateľný rast a vytváranie pracovných miest prostredníctvom kultúrneho a kreatívneho priemyslu a prispejú k ich integrácii do európskej priemyselnej politiky ako hnacej sily inovácie a konkurencieschopnosti.

Výzva je zameraná na podporu vytvorenia digitálneho priestoru v oblasti európskeho kultúrneho dedičstva vrátane cloudovej platformy označovanej ako „Európsky kolaboratívny cloud pre kultúrne dedičstvo“ (ECCCH).

ECCCH je dôležitý pre európske inštitúcie kultúrneho dedičstva a európske spoločnosti. Jej cieľom je riešiť naliehavé vyvíjajúce sa potreby sektora európskeho kultúrneho dedičstva v digitálnom veku.

ECCCH sa stane skutočnou platformou spolupráce, ktorá bude spájať širokú škálu profesií, výskumníkov a technológií pre múzeá a iné inštitúcie kultúrneho dedičstva. Bude zahŕňať a rozvíjať interaktívne nástroje na výskum, kurátorstvo, reštaurovanie, konzervovanie a na oslovenie občanov a kultúrneho a kreatívneho priemyslu, riadne chrániť a spravovať práva duševného vlastníctva a umožňovať komerčnú aj nekomerčnú spoluprácu so širokou škálou subjektov.

Témy:

A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage

A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for digitising cultural heritage objects

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding and Tender Portal, 10.1.2023