HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

A DIGITISED, RESOURCE-EFFICIENT AND RESILIENT INDUSTRY (HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  12.10.2021
 • Uzávierka
  30.03.2022, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01
 • Rozpočet
  402,2 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

V pracovnom programe pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa nájdete túto výzvu v rámci druhej Destinácie: Zvýšená autonómia v kľúčových strategických hodnotových reťazcoch pre odolný priemysel.

Očakávaný dopad Klastra 4: Vedúce postavenie v priemysle a zvýšená autonómia v kľúčových strategických hodnotových reťazcoch s bezpečnosťou dodávok nerastných surovín, dosiahnutá prelomovými technológiami v oblastiach priemyselných aliancií, dynamickými ekosystémami priemyselných inovácií a pokročilými riešeniami substitúcie, efektívnosti zdrojov a energie, účinného opätovného použitia a recyklácie a čistej primárnej produkcie nerastných surovín, vrátane kritických nerastných surovín, a vedúce postavenie v cirkulárnej ekonomike.

Zoznam zverejnených tém v rámci výzvy HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01:

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, erh