HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

A culture and creativity driven European innovation ecosystem – a collaborative platform

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  16.05.2022, 00:00
 • Uzávierka
  21.09.2022, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-02
 • ID témy
  HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-02-01
 • Rozpočet
  6 mil. Euro €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Cieľom výzvy je uľahčiť vytvorenie európskeho inovačného ekosystému pre kultúru a kreativitu zameraného hlavne na kultúrny a kreatívny priemysel. Takýto systém by mal rozhodujúcim spôsobom prispieť k budúcej prosperite Európy, jej blahobytu, sociálnej a kultúrnej súdržnosti, ako aj environmentálnej udržateľnosti.

Výzva: Research and innovation on cultural heritage and CCIs II- 2022 (HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-02)

Téma: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-02-01: A culture and creativity driven European innovation ecosystem – a collaborative platform / Európsky inovačný ekosystém založený na kultúre a kreativite – platforma pre spoluprácu

Typ projektov: CSA – Coordination and Support Actions / Koordinačná a podporná akcia

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 17.5.2022