HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

A competitive health-related industry (Single stage – 2023)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  12.01.2023, 00:00
 • Uzávierka
  13.04.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-HLTH-2023-IND-06
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 1: Zdravie

Témy výzvy:

HORIZON-HLTH-2023-IND-06-01 – Supporting the uptake of innovative Health Technology Assessment (HTA) methodology and advancing HTA expertise across EU – CSA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 5 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 5 mil. EUR

HORIZON-HLTH-2023-IND-06-02 – Expanding the European Electronic Health Record exchange Format to improve interoperability within the European Health Data Space – RIA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 3 – 5 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 8 mil. EUR

HORIZON-HLTH-2023-IND-06-04 – Modelling and simulation to address regulatory needs in the development of orphan and paediatric medicines – RIA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 4 – 6 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 25 mil. EUR

HORIZON-HLTH-2023-IND-06-05 – Mapping the hurdles for the clinical applications of Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) – CSA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 3 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 3 mil. EUR

HORIZON-HLTH-2023-IND-06-07 – Development and harmonisation of methodologies for assessing digital health technologies in Europe – RIA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 7 – 8 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 15 mil. EUR

Pracovný program pre klaster Zdravie 2023 – 2024

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 05.01.2023, mob