HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

A competitive health-related industry (2022)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  06.10.2021, 00:00
 • Uzávierka
  21.04.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-HLTH-2022-IND-13
 • Rozpočet
  69 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 1: Zdravie