HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

1st EIT Manufacturing Call 2024 for Innovation proposals

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  18.04.2023, 10:00
 • Uzávierka
  19.06.2023, 17:00
 • Kontakt
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT Manufacturing zverejnil výzvu na podávanie inovačných projektových návrhov v nasledujúcich témach:

 • Topic 1: Optimising production processes and increasing resources efficiency through digital solutions
 • Topic 2: Socially sustainable and human-centric manufacturing
 • Topic 3: Environmentally sustainable manufacturing through circular business models and new technologies

Projektové návrhy podávajú konzorciá zložené z viacerých organizácií z krajín EÚ a ďalších krajín špecifikovaných v podmienkach výzvy (podmienky oprávnenosti sú zverejnené v Call guidelines). Realizácia vybraných projektov bude prebiehať od 01.01.2024. Informácie o členských poplatkoch v EIT Manufacturing nájdete na web stránke.

Uzávierka výzvy: 19.06.2023 17:00 CEST

Súvisiace podujatia:

18.04.2023 Informačný deň k výzve

27.04.2023 -28.04.2023 EIT Manufacturing Matchmaking event 2023 (Miláno)

Viac informácií a podmienky výzvy nájdete na stránke EIT Manufacturing

Zdroj: EIT Manufacturing