HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Energetika a klíma 2023

Podujatia

Diskusia „Energetika a klíma 2023“. Zdroj: https://www.zelenavizia.sk

8. februára 2023 o 17:00 sa uskutoční diskusia v rámci iniciatívy „Zelená vízia pre Slovensko“ na tému „Energetika a klíma 2023“.

Téma úspor energie sa v musí v roku 2023 viesť nielen v rovine úspor našich výdavkov na energie. Napriek zastropovaniu ceny energií budú rásť. Viac ako 1,4 milióna domácností vykuruje na Slovensku plynom. Investícia do energetickej hospodárnosti budov, inštalácia OZE a energetická bezpečnosť sú podľa všetkého najvhodnejším riešením. Či nastavíme naše politiky a opatrenia na ciele energetických úspor a bezpečnosti sa rozhodne v tomto roku.

Pri klimatických politikách nás čaká schvaľovanie klimatického zákona, ktorý je príležitosť pre jasné a vymáhateľné sektorové ciele. Prechod na udržateľnú ekonomiku a dekarbonizáciu by mali podporiť zmeny vychádzajúce z balíka Fit for 55 a zaradenie sektora budov alebo dopravy do systému ETS. Pripravuje sa aj strategický plán pre energetiku a klímu do roku 2023.

Pýtať sa budeme aj na tieto otázky:

 • Ako súvisia opatrenia v energetike s riešením klímy? Čo je v energetike priorita a prečo?
 • Aké klimatické ambície majú strategické plány Slovenska?
 • Prečo potrebujeme klimatický zákon?
 • Ako by mal vyzerať energetický mix na Slovensku v roku 2030?
 • Plyn – ako dlho má na Slovensku ešte budúcnosť a prečo?

Hostia:

 • MICHAL KIČA
  štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia
 • KRISTIÁN TAKÁČ
  energetický analytik a konzultant

Moderátorka: EVA MIHOČKOVÁ, šéfredaktorka, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

Zapojte sa do diskusie prostredníctvom sli.do https://app.sli.do/event/nzVH7u7NATvDbqZyL6BUBg

enter code: #SKI

Podujatie je organizované pod záštitou pani prezidentky Zuzany Čaputovej a v spolupráci so SME konferencie a Nadáciou Friedrich-Ebert-Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike.

Viac informácií:

Zelená vízia pre Slovensko: Energetika a klíma 2023

Zdroj: https://www.zelenavizia.sk, zverejnené: 8. 2. 2023, autor: rpa