HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Zelená taxonómia a plynárenstvo

Podujatia

3. júna 2021 o 10:00 sa uskutoční diskusia na tému „Zelená taxonómia a plynárenstvo“.

Európska únia pripravuje pravidlá pre klasifikáciu investícií podľa toho, do akej miery prispievajú k zelenej transformácii ekonomiky. Projekty zaradené do kategórie „udržateľných“ budú mať ľahší prístup k verejným aj súkromným investíciám. Členské štáty sa nevedia zhodnúť na tom, či zemný plyn patrí do Taxonómie udržateľných investícií alebo nie. Európska komisia preto rozhodnutie odložila na koniec roka 2021. Slovensko zemný plyn presadzuje ako „prechodné palivo“, ktoré má krajine v krátkodobom horizonte pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov.

PROGRAM

10:00 – 10:45 PREDNÁŠKA

Bronagh O’Hagan, riaditeľka komunikácie, Eurogas

Hlavné témy:
– Čo je Taxonómia udržateľných investícií, na čo slúži a aký má cieľ?
– Aké sú z hľadiska taxonómie mantinely pre konvenčné plynové projekty?
– Aké možnosti pre zemný plyn sú v hre? Aký typ projektov a investícií bude podľa taxonómie zaradené do kategórie „udržateľné“? Aké parametre sa budú zohľadňovať?
– Aký je pohľad na vodík, retrofitting, zelené plyny, CCS či využitie plynových elektrární ako stabilizátorov sietí?
– Aký bude vplyv taxonómie na financovanie plynárenského sektora?

Prednáška bude prebiehať v anglickom jazyku so simultánnym tlmočením do slovenského jazyka.


10:50 – 11:50 Panelová diskusia: Ako ovplyvní taxonómia plynárenstvo na Slovensku?

Hlavné témy:
– Akú úlohu bude hrať Taxonómia udržateľných investícií v slovenských plánoch na dosiahnutie uhlíkovej neutrality?
– Aké sektory nebudú môcť byť elektrifikované a budú do budúcna plyn potrebovať?
– Aké sú potreby energetickej infraštruktúry vzhľadom na klimatické ambície Slovenska?
– Ako môžu verejné politiky povzbudiť dopyt po zelených plynoch v týchto sektoroch?

PANELISTI

  • Karol Galek, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR
  • Tomáš Malatinský, prezident, Slovenský plynárenský a naftový zväz
  • Martin Jirušek, odborný asistent, Katedra medzinárodných vzťahov a európskych štúdií, Masarykova univerzita

MODERÁTORKA Irena Jenčová, EURACTIV Slovensko

Registrácia

Zdroj: https://euractiv.sk, zverejnené: 1. 6. 2021, autor: rpa