HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Záverečná konferencia LABOURTECH 2021

Podujatia

 • Začiatok
  10.02.2021, 10:00
 • Koniec
  10.02.2021, 13:30
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  HubIT
 • Miesto konania
  online

LABOURTECH 2021 – Industry 4.0 technologies and its impact on the labour market

Dňa 10. februára 2021 organizuje projekt HubIT financovaný Európskou komisiou svoju záverečnú e-konferenciu LABOURTECH 2021 s podtitulom „Priemyselné technológie 4.0 a ich vplyv na trh práce“. Cieľom tohto podujatia bude prediskutovať a pochopiť dôsledky budúcich technológií na trh práce, s osobitnou pozornosťou venovanou úlohe zodpovedných inovácií a perspektívam organizácií, zamestnancov aj spoločnosti.

LABOURTECH 2021 sa pozrie na pozitívne aj negatívne dopady budúcich technológií na trh práce a na úlohu zodpovedných inovácií v priemysle 4.0. zahŕňajúce know-how projektu HubIT aj výsledky získané projektom za posledných 30 mesiacov.

Program, registrácia a viac informácií

Zdroj: HubIT, 7.1.2021 kas