HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ – Horizont Európa: Financovanie inovácií vo firmách

Podujatia

 • Začiatok
  23.02.2022, 09:30
 • Koniec
  23.02.2022, 13:30
 • Typ podujatia
  Webinár
 • Organizátor
  Slovak Business Agency
 • Miesto konania
  online

Slovak Business Agency vás pozýva na praktický seminár HORIZONT EURÓPA: Financovanie inovácií vo firmách, kde dostanete konkrétne rady z praxe o celom spektre financovania inovácií v startupoch a MSP.

ČO SA DOZVIETE?

 • čo nové prináša program Horizont Európa a Európska rada pre inovácie (EIC)
 • EIC Accelerator a iné schémy v Horizont Európa pre financovanie inovácií
 • aké možnosti ponúka KASKÁDOVÉ FINANCOVANIE pre vývoj, testovanie a uvedenie inovačných produktov na trh
 • ukážky úspešných slovenských a zahraničných projektov
 • rady a tipy k príprave návrhu projektu
 • akú formu podpory môžete získať od Národnej kancelárie Horizontu, Enterprise Europe Network a Slovak Business Agency

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Ing. Ivan Filus je inovačný expert a konzultant pre inovatívne firmy a výskumné organizácie. V rámci programu Horizont Európa je nominovaný ako Národný kontaktný bod pre oblasti „Európska rada pre inovácie“ a „Európske inovačné ekosystémy”.

Ing. Lucia Dávidová pôsobí ako Národný kontaktný bod pre Horizont Európa pre oblasti „Európska rada pre inovácie“, „Európske inovačné ekosystémy” a „Právne a finančné otázky“. Pôsobí tiež v rámci celosvetovej siete Enterprise Europe Network.

KEDY?

23.2.2022

9:30 – 13:30 hod

KDE?

Online – MS Teams

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Ukončenie registrácie: 21.2.2022

Registrácia a viac informácií