HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Wrapping UP: Final meeting of the project

Podujatia

EF UMB | EEA and Norway Grant (15.01.2022 - 31.08.2022)
Workshop „Wrapping UP: Final meeting of the project“. Zdroj: https://www.ef.umb.sk

Posledné stretnutie v rámci projektu „Exchange of experience between university teachers from Norway and Slovakia during the COVID19 pandemic and the impact on their well-being“ sa bude konať 22. júna 2022 o 13:00 online prostredníctvom platformy Zoom. Predmetom tohto záverečného stretnutia bude zhrnutie a prezentácia výsledkov projektu zameraného na skúsenosti s online vzdelávaním v období covidu a well-beingom. Všetci ste srdečne vítaní

Je to jedinečná príležitosť zbierať, analyzovať a porovnávať spoľahlivé informácie o vyučovacom procese na Slovensku a v Nórsku. Zapojené inštitúcie sú: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Kristiania University College, School of Health Sciences v Oslo a Jeseniova Lekárska Fakulta v Martine.

Viac informácií:

Workshop_4_Invitation_22.6.2022

Zdroj: https://www.ef.umb.sk, zverejnené: 16. 6. 2022, autor: rpa