HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Workshop o energetických úsporných technológiám v stavebníctve

Podujatia

V dňoch 25 – 27.11.2020 Fraunhofer – FEP inštitút v Drážďanoch pripravuje workshop venovaný energeticky úsporným technológiám v stavebníctve s názvom „Energy efficient Technologies for building envelopes“.

Podľa  Smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD)  musia byť všetky novo plánované budovy „budovami s takmer nulovou spotrebou energie“ do decembra 2020. Preto je potrebné pripraviť dlhodobé stratégie obnovy už existujúcich budov, aby sa zabezpečil ich nízkoemisný stav (do roku 2050 v celej Európe).

Na workshope sa budú diskutovať najnovšie trendy a najsľubnejšie technológie pre energeticky efektívne budovy, napr. inteligentné okná, zber solárnej energie, aktívne ukladanie energie alebo superizolačné prvky, atď.

Program podujatia:

Deň 1 – Energeticky účinné technológie na výrobu obalových konštrukcií budov

Deň 2 – Spoľahlivosť, životnosť a charakterizácia

Deň 3 – Energeticky inteligentné riešenia v membránovej architektúre (iba v nemčine)

Ďalšie informácie a registráciu nájdete  na adrese podujatia.

Zdroj: FEP, 29.04., dus via kas