HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Workshop na tému Towards a European approach on Industrial Infrastructures for Research and Innovation

Podujatia

Európska komisia organizuje workshop  nazvaný „Towards a European approach on Industrial Infrastructures for Research and Innovation“, ktorý sa uskutoční dňa 1.marca v Bruseli.

 

Cieľom podujatia je prediskutovať budúcu úlohu priemyselných infraštruktúr na podporu výskumu a inovácií (Industrial Infrastructures for Research and Innovation)

Hlavné body:

  • Požiadavky priemyslu na takéto infraštruktúry pre výskum a inovácie – pre potreby rôznych potenciálnych užívateľov;
  • Všeobecný prehľad už jestvujúcich iniciatív;
  • Vízia: požiadavky priemyslu na rozvoj a využitie takýchto infraštruktúr s otvorenou a plne podporovanou dostupnosťou.

Program a ďalšie informácie (adresa, presný čas, atď.) o podujatí budú čoskoro zverejnené na tejto stránke

V prípade záujmu môžete tiež kontaktovať priamo:  

Maria.MORAGUES-CANOVAS@ec.europa.eu