HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Workshop JRC-CoR: Inteligentná špecializácia pre obnovu

Podujatia

No alternative text description for this image

15. apríla 2021 od 9:30 do 12:45 sa uskutoční workshop Spoločného výskumného centra Európskej komisie (JRC) a Európskeho výboru regiónov (CoR) na tému „Inteligentná špecializácia pre obnovu“.

Cieľom podujatia je prehĺbiť pochopenie toho, ako môže byť inteligentná špecializácia efektívnym nástrojom, ktorý pomôže regiónom zotaviť sa zo súčasnej krízy vyvolanej pandémiou a objaviť nové príležitosti pre udržateľnejšie a inkluzívnejšie ekonomiky. Z tohto dôvodu musíme najskôr pochopiť, čo fungovalo a čo nefungovalo v predchádzajúcom programovom období 2014 – 2020, a určiť súbor spoľahlivých odporúčaní pre inteligentnú špecializáciu budúcej generácie. Tento workshop ponúka odborníkom, tvorcom politík a výskumníkom jedinečné fórum na diskusiu o konkrétnych úspechoch, osvedčených postupoch a výzvach súvisiacich s implementáciou politiky inteligentnej špecializácie v regiónoch EÚ, ako napríklad:

  • Ako zabezpečiť koordinované politické iniciatívy na medzinárodnej, národnej a regionálnej úrovni s cieľom zmierniť hospodársku krízu COVID-19 a podporiť rýchle zotavenie?
  • Ako môžu miestne politiky hrať úlohu pri riešení závažných sociálno-ekonomických dopadov COVID-19?

Hlavní rečníci:

  • Mariya Gabriel, európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež,
  • Apostolos Tzitzikostas, predseda Európskeho výboru regiónov,
  • Markku Markkula, podpredseda Európskeho výboru regiónov,
  • Mikel Irujo, člen Európskeho výboru regiónov, regionálny minister v Navarre,
  • Juan Espadas, starosta Sevilly a predseda Komisie pre životné prostredie, zmenu podnebia a energetiku Výboru regiónov a pracovnej skupiny Green Deal.

Program

Registrácia

Na registráciu vyplňte online formulár.

Online podujatie je prístupné verejnosti. Bude zabezpečené simultánne tlmočenie EN-ES a ES-EN.

Viac informácií

Zdroj: EK, zverejnené: 1.4.2021, autor: rpa