HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: Vytváranie efektívnych inovačných ekosystémov

Podujatia

Zhromaždenie európskych regiónov (Assembly of European Regions – AER) organizuje 19. apríla 2021 o 10:00 webinár zameraný na vytváranie efektívnych inovačných ekosystémov.

Webinár sa zameria na preskúmanie rôznych a zložitých prvkov, ktoré umožňujú efektívny inovačný ekosystém. Rovnako sa bude diskutovať o tom, ako regionálne ekosystémy zahŕňajú rôzne úrovne vzdelávania, a najmä či sú zapojené zainteresované strany v strediskách technického odborného vzdelávania a prípravy (TVET).

Odborníci na platformu Policy Learning Platform v oblasti výskumu a inovácií Marc Pattinson a Arnault Morisson prispejú do diskusie prezentáciou piatich politických odporúčaní na podporu efektívnych inovatívnych ekosystémov.

Registrácia

Viac informácií

Zdroj: https://www.interregeurope.eu, zverejnené: 14.4.2021, autor: rpa