HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: Vyhľadávanie informácií z oblasti prírodných vied a medicíny

Podujatia

Dovoľujeme si Vás pozvať na webinár „Vyhľadávanie informácií z oblasti prírodných vied a medicíny“, ktorý sa uskutoční 4. marca 2021 od 10:00 do 11:00. Informácie z uvedených oblastí sa nachádzajú aj v tituloch a zdrojoch s otvoreným prístupom.

Žiadny vedecký výskum, inovácie, alebo akákoľvek vedecká činnosť sa nezaobíde bez prístupu k dôveryhodným informačným zdrojom a literatúre. Databázy elektronických informačných zdrojov (EIZ) sú dôležitým zdrojom aktuálnych, relevantných a dôveryhodných informácií pre vedeckých pracovníkov z rôznych vedných odborov. V poslednej dobe prejavuje čoraz väčší záujem o EIZ aj odborná a laická verejnosť v súvislosti s požiadavkou na spoľahlivé a overené informácie na jednom mieste. 

Pripravovaný webinár je v poradí druhý zo série webinárov zameraných na prácu s elektronickými informačnými zdrojmi z rôznych vedných oblastí.

Na webinári sa dozviete kde a ako správne a efektívne vyhľadávať informácie aj s praktickými ukážkami. Okrem iného budú predstavené špecifiká, nástroje a funkcie vybraných databáz určených pre oblasť prírodných vied a medicíny.

Live stream

Zdroj: CVTI SR, zverejnené: 2.3.2021, autor: rpa