HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: Uvoľnenie výskumu a inovácií v strednej a východnej Európe pre zajtrajšiu zelenú a prepojenú ekonomiku

Podujatia

Webinar banner

24. novembra 2020 (10:00-11:30) sa uskutoční virtuálny okrúhly stôl GLOBSEC a diskusia o post-COVID stratégiách výskumu a inovácií národných vlád, priemyslu a akademickej obce v strednej a východnej Európe.

Tento spoločný virtuálny webinár, ktorý vychádza z prvých workshopov výskumu a inovácií GLOBSEC Lighthouse Digital and Energy Transition v marci a júli 2020, sa vracia k téme výskumu a inovácií v strednej a východnej Európe v kontexte dvojitých zelených a digitálnych cieľov, z ktorých vychádza politika obnovy EÚ.

• Ako vlády a spoločnosti vyvážia potreby stabilizácie a zotavenia s dlhodobými inovačnými stratégiami? Berie obnova prostriedky z rozpočtov na výskum a inovácie alebo ich pridáva?

• Opatrenia v oblasti klímy a digitálne výdavky sú vyčlenené v rámci NGEU a MFF, ktoré zahŕňajú aktualizované nástroje financovania inovácií EÚ. Ako sa zmení národný prístup k výskumu a inováciám v nasledujúcom sedemročnom období financovania v porovnaní s minulým?

• Ako politika v oblasti výskumu a inovácií dopĺňa rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie pracovnej sily? Ako spoločnosti a univerzity trénujú špecialistov v oblasti dát a energetiky na pracovné miesta zajtrajška? Čo možno ponúknuť na prilákanie kvalifikovaných pracovníkov a akademických pracovníkov k zmenšeniu inovačných rozdielov medzi západom a východom v nasledujúcom desaťročí?

• Zatiaľ čo krajiny strednej a východnej Európy súťažia o priame zahraničné investície a domáce technologické objavy, aké sú príležitosti pre regionálnu spoluprácu pri vývoji čistých / digitálnych technológií a infraštruktúry? Aká je úloha susedstva s EÚ, najmä Ukrajiny a Balkánu? Ako to zapadá do celoeurópskych projektov podporujúcich technologickú suverenitu a strategickú autonómiu Európy?

Podujatie bude štruktúrované ako dvojdielny uzavretý okrúhly stôl odborníkov, počnúc verejnými činiteľmi, ktorý načrtne stratégie a výzvy, po ktorých nasleduje reakcia súkromného sektora a vedúcich univerzít.

Očakávané prítomné zainteresované strany

• Zástupcovia kancelárie starostov stredoeurópskych krajín, DG Klíma Európskej komisie, mimovládne organizácie, vybraní zástupcovia firiem

Viac informácií a registrácia

Zdroj: Globsec, zverejnené: 20.11.2020, autor: rpa