HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: „Smerom k zdravým oceánom – stav implementácie a spôsoby ako zlepšiť zapojenie zainteresovaných strán”

Podujatia

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) v spolupráci s National Research Council of Italy (CNR) vás pozývajú na webinár: „Smerom k zdravým oceánom – stav implementácie a spôsoby ako zlepšiť zapojenie zainteresovaných strán”, ktorý sa uskutoční 23. júna 2020 od 10:00 do 12:00.

Medzi potvrdených rečníkov webinára patria: Sigi Gruber (vedúci oddelenia pre zdravé oceány a moria, GR pre výskum a inovácie, Európska komisia), Gesine Meissner (členka Mission Board pre oceány), Bjarne Foss (prorektorka pre výskum, NTNU), Siri Granum Carson (riaditeľka, NTNU Ocean), Alexandra Neyts (generálna tajomníčka, EATIP) a Arvid Hallén (predseda správnej rady, JPI Ocean).

Podujatie poskytne príležitosť na prediskutovanie súčasného stavu implementácie cieľa „Zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody“ a na diskusiu k úvodnej štúdii vypracovanej výskumníkmi z Helmholtzu, CNR, NTNU, UPTEC, University of Plymouth, ktorá navrhuje možný prístup zameraný na funkcionalizovanú úlohu akvakultúrnych rastlín v prospech všetkých užívateľov údajov o moriach.

Program

10:00    Massimo Busuoli (Director, NTNU Brussels Office) – Privítanie a inštrukcie k stretnutiu

Bjarne Foss (Pro-Rector for Research, NTNU) – Úvod

10:10    Sigi Gruber (Head of the Healthy Oceans & Seas Unit, DG Research and Innovation, European Commission) – Smerom k Horizon Europe Mission pre oceány, moria,  pobrežné a vnútrozemské vody

10:25    Gesine Meissner (Member of the Mission Board Oceans) – Stav EU Mission Board pre oceány

10:40    Siri Granum Carson (Director, NTNU Ocean) – “Network of nets”

11:00    Panel short additional interventions (5 min. každý):

– Mario Sprovieri (CNR)

– Alexandra Neyts (General Secretary, EATIP)

– Arvid Hallén (Chair of the Management Board, JPI Ocean)

– Inga Lips (Secretary General, EuroGOOS)

11:30    Otvorená diskusia

Registrácia na webinár

Deadline pre registráciu: 22.6.2020, 10:00

Zdroj: Norwegian University of Science and Technology, zverejnené: 4.6.2020, autor: rpa