HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: Prečo potrebujeme trvalé identifikátory?

Podujatia

 • Začiatok
  01.06.2022, 13:00
 • Koniec
  01.06.2022, 14:00
 • Typ podujatia
  Webinár
 • Organizátor
  CVTI SR
Webinár: Prečo potrebujeme trvalé identifikátory? Zdroj: https://www.cvtisr.sk

Autori publikujúci vedecké články, zástupcovia vedeckých časopisov, ale aj vedecká komunita vo všeobecnosti, by mala poznať pojem trvalé identifikátory.

Túto významnú súčasť aj otvorenej vedy a ich podstatu priblíži Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v pripravenom webinári. Už 1. júna 2022 o 13:00.

Prečo potrebujeme trvalé identifikátory? Túto otázku chce CVTI SR zodpovedať všetkým publikujúcim autorom, redaktorom vedeckých časopisov, informačným pracovníkom a všetkým, ktorým záleží na profesionálnom zviditeľňovaní a zdieľaní vedeckých poznatkov na medzinárodnej úrovni.  

Ako popisuje Simona Hudecová z CVTI SR, lektorka pripravovaného webinára: „Výskumník a vydavateľ vedeckého časopisu by mal mať základné informácie o trvalých identifikátoroch. Tieto stále identifikátory (PID) zohrávajú ústrednú úlohu v ekosystéme manažmentu výskumných dát. Umožňujú jedinečnú identifikáciu digitálnych entít a poskytujú spôsob trvalého odkazovania na entity. Sú neoddeliteľnou súčasťou zviditeľňovania vedy prostredníctvom Open Science.“

Ako pokračuje ďalej: „Prispievajú k zviditeľneniu a trvalej dostupnosti výstupov výskumu, k jednoznačnej identifikácií výskumníkov alebo objektov intelektuálneho obsahu. Umožňujú úspešnú realizáciu porovnávacích analýz elektronických informačných zdrojov. Sú súčasťou budovania bibliometrických citačných databáz. Sú spojené s medzinárodnými projektami, napríklad OpenCitation Corpus, OpenAIRE, Creative Commons, projekt FAIRsFAIR alebo European Open Science Cloud a tiež problematikou webovej archivácie. Prispievajú k zlepšeniu akademickej komunikácie.“

PID majú svoje využitie aj pri ponuke zaujímavých služieb, napríklad v boji proti plagiátorstvu. Sú súčasťou budovania dlhodobej infraštruktúry pre digitálne uchovávanie výskumu. Pri takomto množstve ich významu je pre vedeckú komunitu nutné vedieť o nich čo najviac. Poznať ich potenciál, ktorý sa zhodnotí zdieľaním a spoluprácou čo najväčšieho počtu subjektov.

Živé vysielanie

Zdroj: https://www.cvtisr.sk, zverejnené: 13. 5. 2022, autor: rpa