HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: Podpora cirkulárnej transformácie podnikov

Podujatia

Interreg Europe
Interreg Europe

Pripojte sa 15. apríla 2021 od 10:00 do 12:00 na webinár zameraný na podporu cirkulárnej transformácie podnikov.

Koncept cirkulárnej ekonomiky (obehové hospodárstvo) bol študovaný mnoho rokov. Hlavným pojmom v Európskej únii sa však stal až prijatím balíka opatrení EÚ v oblasti cirkulárnej ekonomiky v roku 2015. Od jeho prijatia získala cirkulárna ekonomika obrovský dôraz v diskurze EÚ, ale aj pri tvorbe národnej, regionálnej a mestskej politiky. Stratégie a akčné plány cirkulárnej ekonomiky sa rozvíjajú na všetkých úrovniach riadenia. Firmy tiež mimoriadne uvažujú o tom, že „pôjdu do obehu“.

Cirkulárna ekonomika, ktorá sa začala riešiť ako nevyhnutnosť vyrovnať sa s nedostatkom zdrojov a zmierniť zmenu podnebia, sa čoraz viac považuje za príležitosť pre hospodársky rozvoj a za potenciálny hnací motor konkurencieschopnosti. Očakáva sa, že „..cirkulárna ekonomika zvýši konkurencieschopnosť EÚ .. a lokálne vytvorí pracovné miesta na všetkých úrovniach zručností“. (Akčný plán EÚ pre cirkulárnu ekonomiku).

Čo môžete čakať

Cieľom webinára je predstaviť niektoré prístupy k tomu, ako môžu regionálne a miestne orgány prispieť k podpore a urýchleniu cirkulárneho prechodu hospodárstva a aké typy opatrení sa používajú na podporu cirkulárneho prechodu podnikov všeobecne a najmä MSP:

  • Mäkké stimuly: ceny, obchodná súťaž
  • Uznanie trhu: certifikáty
  • Finančné stimuly: granty, fondy

Počas tohto panelového stretnutia získate prehľad o hospodárskych politikách zameraných na udržateľný rozvoj a obehové hospodárstvo v podnikoch. Získate tiež podrobný prehľad o osvedčených postupoch a politikách, ktoré boli pre vás vybrané.

Vystupujúci

  • Úvodný prejav prednesie Annalisa Spalazzi z EIT Climate KIC a ich regionálneho inovačného programu.
  • Alfred Vara Blanco z Katalánskej agentúry pre odpady, partner v projektoch SUBTRACT a ECOSWASTE 4 FOOD, člen ACR +,
  • Øyvind Lyngen Laderud z obce Kristiansand, hlavný partner projektu GRESS
  • Iain Gullan, zo Zero Waste Scotland a prezident ACR +

Rečníci predstavia a prediskutujú, ako môžu rôzne systémy pomôcť podnikom ekologizovať svoje aktivity a podporiť prácu, ktorá zabezpečí rast cirkulárnej ekonomiky. Príkladom je napríklad cena Katalánska za ekodizajn 2021 ako mäkký stimul na podporu cirkulárnej ekonomiky, Ekologický maják v Kristiansand v Nórsku, ktorý je certifikáciou, ktorá pomáha podnikom ekologizovať ich aktivity, a Investičný fond pre cirkulárnu ekonomiku v Škótsku.

Ak sa chcete zaregistrovať na tento webinár, musíte mať online účet Interreg Europe. Ak nie ste členom komunity Interreg Europe, vytvorte si účet.

Viac informácií a registrácia

Zdroj: https://www.interregeurope.eu, zverejnené: 30.3.2021, autor: rpa