HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: PLASTICS AND CIRCULAR ECONOMICS

Podujatia

Slovenský plastikársky klaster (v rámci projektu 874137 —EXTRATEX —COS-CLUSTER-2018-03-02) pripravuje zaujímavé a netradičné podujatie. V rámci 5 dní sa bude prezentovať 9 slovenských organizácií so zaujímavými a jedinečnými produktami, ktoré sú na rozhraní viacerých sektorov (textil, plasty, automotive, zdravotníctvo…). Koncept je postavený na on-line podujatiach, v ktorých sa jeden deň firmy prezentujú, a druhý deň s nimi môžete mať obchodné rokovanie (B2B).

Súčasťou podujatia je aj webinár dňa 2.2.2021 od 9:00 hod. o najnovších zaujímavých informáciách ohľadom biodegradovateľného materiálu, ktorý pochádza zo Slovenska. Pozvánka na webinár s témami jednotlivých vystúpení / s registráciouprofily prezentujúcich  firiem.

Extratex

Okrem vystúpenia prof. Ing. Pavla Alexyho, PhD. a jeho tímu z FCHPT STU Bratislava, si môžete vypočuť aj vystúpenie firiem, ktoré tento biodegradovateľný polymér testovali v rámci rôznych technológií spracovania plastov, alebo tento biodegradovateľný polymér vyrábajú. 

Celé podujatie je v anglickom jazyku.

Podujatie bude pokračovať v marci –  prezentáciami jedinečných produktov pochádzajúcich zo Slovenska, s možnosťou realizácie B2B rokovaní. Upresnenie marcových dátumov bude realizované do 2.2.2020.

Zdroj: Slovenský plastikársky klaster, zverejnené: 18.1.2021, mit