HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: Patentovanie vynálezov a ochrana počítačových programov

Podujatia

Pozývame startupy, začínajúcich podnikateľov, záujemcov o podnikanie a študentov na webinár „PATENTOVANIE VYNÁLEZOV A OCHRANA POČÍTAČOVÝCH PROGRAMOV„, ktorý sa uskutoční 18. marca 2021 v čase 13:00 – 15:30. Prednášať bude RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., vedúci Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva (CVTI SR).

Témy:

  • Čo je to vynález?
  • Vynález v podnikaní
  • Patent – ochrana vynálezu
  • Vytvorenie vynálezu v zamestnaneckom pomere
  • Na čo mi je patent?
  • Úžitkový vzor vs. Patent
  • Počítačový program ako duševné vlastníctvo
  • Ochrana počítačového programu
  • Autorské vs. Priemyselné práva
  • Služby CTT pri CVTI SR v súvislosti s ochranou vynálezov a počítačových programov

Pre účasť na aktivite je potrebná registrácia

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 15.3.2021, autor: rpa