HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: Odborné vzdelávanie a tréning a vzdelávanie prácou

Podujatia

Získavanie praktických skúseností a technických zručností v kombinácii s akademickým vzdelávaním má významný vplyv na pracovné príležitosti a vyhliadky na zamestnanie. Pripojte sa k tomuto webináru o odbornom vzdelávaní a tréningu (Vocational Education and Training – VET), aby ste sa dozvedeli viac o inovatívnych praktikách výučby a vzdelávania prácou, ktoré podporujú študentov pri získavaní požadovaných zručností a schopností, ktoré im pomáhajú čeliť výzvam pracovného života.

Prvá prezentácia preskúma prechod na digitálne vzdelávanie a inovatívnejšiu pedagogiku v oblasti odborného vzdelávania a tréningu a vzdelávania prácou – trend, ktorý s príchodom COVID-19 dostal nový impulz. Dozviete sa, ako možno technológiu použiť na podporu špecifických potrieb odborného vzdelávania a tréningu a tiež prekážok, ktorým čelíme, najmä v praxi pri vzdelávaní prácou.

Druhá prezentácia bude zameraná na opis aktivít projektu eVET zameraných na zvýšenie príležitostí pre štart aktivít odborného vzdelávania a tréningu, poskytovaním virtuálneho prostredia (online platforma), v ktorom by školy praktizujúce odborného vzdelávania a tréning ako aj zástupcovia trhu práce mohli rozvíjať projekty mobility odborného vzdelávania a tréningu viac efektívnym a účinnejším spôsobom. Dôraz sa bude klásť na mobilitu ako podporu zvyšovania kvalifikácie a zamestnateľnosti.

Na webinári vystúpia:

Andrew McCoshan je odborníkom v oblasti odborného vzdelávania a tréningu a riaditeľom spoločnosti Plexus Research & Consulting. Takmer všetku svoju 30-ročnú kariéru strávil ako výskumný pracovník a konzultant v tejto oblasti a realizoval množstvo európskych a medzinárodných projektov. V súčasnosti je senior expertom, ktorý pomáha pri poskytovaní služby ES pre odborné vzdelávanie a externým konzultantom pracovnej skupiny pre odborné vzdelávanie a tréning koordinovanej Európskou komisiou, ktorá sa zameriava na digitalizáciu a inovácie. Je tiež senior výskumným spolupracovníkom a hosťujúcim výskumným pracovníkom na Educational Disadvantage Centre Dublin City University. @andrewmccoshan

Monica Fasciani je senior projektovým manažérom na Università degli Studi Guglielmo Marconi v Taliansku, oblasť výskumu a vývoja. Od roku 2003 sa čoraz viac zapája do národných a medzinárodných projektov v oblasti technológií na podporu výučby, vyučovacích a učebných technológií, 3D virtuálneho prostredia a multimediálneho didaktického prostredia. Monica Fasciani navrhla a viedla množstvo vzdelávacích iniciatív v oblasti riadenia projektov a inovácií v oblasti vzdelávania. Okrem toho získala významné skúsenosti s monitorovaním a hodnotením malých a veľkých projektov (projekty výskumu a vývoja, ako aj projekty financované z programu Erasmus +). V posledných rokoch spolupracovala na riadení projektu eVET – online platformy odborného vzdelávania a prípravy a projektu DISCOVER – Rozvoj inovatívneho vedeckého dosahu pre odborné vzdelávanie s cieľom povzbudiť kariéru a vzdelávanie v oblasti STEM (Science,Technology, Engineering and Mathematics).

Pred týmto webinárom vyplňte prosím krátky predbežný prieskum o odbornom vzdelávaní a tréningu a vzdelávaní prácou.

Prihlásenie na webinár

Zdroj: https://www.schooleducationgateway.eu, zverejnené: 9.6.2020, autor: rpa