HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: Na ceste k autonómnemu výskumu vesmíru

Podujatia

18. februára 2021 o 19:00 sa uskutoční webinár na tému „Na ceste k autonómnemu výskumu vesmíru“.

Konečným cieľom kozmického výskumu je lepšie pochopenie vesmíru. Vďaka technologickému pokroku sa za posledné storočie naše chápanie vesmíru výrazne posunulo. V súčasnosti, keď je získavané obrovské množstvo dát o vesmíre každú sekundu, sa hlavným obmedzením vo výskume stáva časová kapacita vedcov. Vzniká preto otázka: Dokážu pokročilé IT technológie autonómne spracovávať, analyzovať a interpretovať dáta získané z automatických pozemných a kozmických observatórií? A je vôbec možné na takomto systéme pracovať v Košiciach?

Počas webinára bude stručne predstavená história kozmického výskumu v Košiciach, zadefinované východiská pre spoluprácu s lokálnou IT komunitou a navrhnutá možná cesta k autonómnemu skúmaniu vesmíru. Vstup je zdarma.


Prezentujúci: Šimon Mackovjak

Šimon vyštudoval Astronómiu a astrofyziku na FMFI UK v Bratislave. Počas PhD štúdia pracoval na Astronomickom ústave AV ČR v Česku a neskôr ako postdoc na ISDC Data Centre for Astrophysics, University of Geneve, vo Švajčiarsku. Na Oddelení kozmickej fyziky ÚEF SAV pracuje od roku 2016, kde sa venuje výskumu airglowu a vplyvom slnečnej aktivity na Zem. Vedie ESA / PECS projekt AMON-net a podieľa sa na príprave NASA misií EUSO-SPB2 a POEMMA. Pracuje tiež čiastočne v GlobalLogic Slovakia ako Python developer. V Košiciach rozbehol projekt SPACE:LAB a vidí veľký potenciál v zapojení IT komunity do vedeckého výskumu.


Na podujatie je potrebné sa registrovať.

Registrácia

Ak máte akékoľvek otázky neváhajte kontaktovať: info-sk@globallogic.com

Zdroj: GlobalLogic Slovakia, zverejnené: 8.2.2021, autor: rpa