HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Misie EÚ – Soil deal for Europe & Restore our ocean and waters by 2030 & Adaptation to Climate Change

Podujatia

 • Začiatok
  22.06.2022, 10:00
 • Koniec
  22.06.2022, 12:00
 • Typ podujatia
  Seminár
 • Organizátor
  Národná kancelária Horzontu v spolupráci s Technologickým centrom AV ČR
 • Miesto konania
  Bratislava/ online

Národná kancelária Horizontu v spolupráci s Technologickým centrom AV ČR pozývajú na seminár k Misiám EÚ nadväzujúcim na klaster 6 programu Horizont Európa:

 • Dohoda o pôde pre Európu,
 • Obnova nášho oceánu a vôd do roku 2030,
 • Adaptácia na zmenu klímy.

Seminár sa uskutoční dňa 22. júna 2022 od 10:00 do 12:00 hod. hybridne v priestoroch CVTI SR v Bratislave aj online a bude zameraný na témy výziev na rok 2022 aktuálneho pracovného programu pre MISIE EÚ. POZOR – nový link na sledovanie: https://video.nti.sk/join?msv0m6uuw5 .

Na podujatí vám predstavíme Misie EÚ a aktuálne možnosti, špecifiká a tiež úspešný projekt. Stretnutie v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A je príležitosťou osobne sa stretnúť s kolegami, prípadne nadviazať nové kontakty a diskutovať o aktuálnych témach či nápadoch ako sa zapojiť do prípravy projektových návrhov. V prípade akéhokoľvek obmedzenia, môžete využiť účasť online.

Program seminára

Prezentácie

CL 6

Viac informácii:

NCP na Slovensku – Nataša Hurtová

NCP v Českej republike – Naďa Koníčková