HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: Medzinárodný deň vzdelávania

Podujatia

V rámci Medzinárodného dňa vzdelávania 25. januára 2021 o 14:00-17:00 sa uskutoční webinár. Program bude dostupný v anglickom aj vo francúzskom jazyku.

Tretí Medzinárodný deň vzdelávania sa koná v období pandémie COVID-19, ktorá viedla k globálnemu narušeniu učenia nebývalého rozsahu a závažnosti. Zatvorenie škôl, univerzít a iných vzdelávacích inštitúcií, ako aj prerušenie mnohých programov gramotnosti a celoživotného vzdelávania ovplyvnili životy 1,6-miliardy študentov vo viac ako 190 krajinách. So začiatkom nového roka, nastal čas na zintenzívnenie spolupráce a medzinárodnej solidarity s cieľom umiestniť vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie do centra obnovy a transformácie smerom k inkluzívnejšej, bezpečnejšej a udržateľnejšej spoločnosti.

Oslava Medzinárodného dňa vzdelávania, ktorú organizuje UNESCO, sa bude organizovať v spolupráci s niekoľkými partnermi, vrátane Globálneho partnerstva pre vzdelávanie a Centra pre interdisciplinárne štúdie (CRI), a zúčastnia sa ho aj partneri z Globálnej koalície vzdelávania.

Program

Registrácia

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; UNESCO, zverejnené: 25.1.2021, autor: rpa