HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Financovanie pre Európske inovačné ekosystémy v programe Horizont Európa

Podujatia

 • Začiatok
  16.02.2023, 09:30
 • Koniec
  16.02.2023, 12:00
 • Typ podujatia
  Webinár
 • Organizátor
  EISMEA
 • Miesto konania
  online

Výkonná agentúra Európskej rady pre inovácie a MSP (EISMEA) organizuje 16. februára 2023 informatívny webinár, na ktorom sa dozviete viac o pracovnom programe pre európske inovačné ekosystémy (EIE) na roky 2023 – 2024. Cieľom pracovného programu EIE je vytvoriť prepojenejšie, inkluzívnejšie a efektívnejšie inovačné ekosystémy, ktoré podporujú škálovanie podnikov a podnecujú inovácie na riešenie dôležitých výziev.

Toto informačné podujatie bude zamerané na štyri výzvy v rámci programu CONNECT.

Otvorené výzvy s termínom na predkladanie žiadostí 23. marca 2023:

Najbližšie výzvy sa otvárajú 08. júna 2023 a termín na predkladanie ponúk je 21. septembra 2023:

Registrácia do 14. 2. 2023. Otázky možno klásť cez SLI.DO.

Nahrávka – záznam

FAQs

Doplňujúce informácie:

Switzerland in Horizon Europe

Information on the UK

Zdroj: Innonews, 25.1. 2023