HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: Financovanie európskej obnovy

Podujatia

Koncom mája 2020 predstavila Európska komisia návrh Fondu obnovy. Do rekonštrukcie európskej ekonomiky po koronakríze chce investovať 1 bilión eur. Peniaze má Európska komisia získať na finančných trhoch, pomocou záruk spoločného európskeho rozpočtu. Dlhové financovanie vyvoláva v EÚ protichodné reakcie, rovnako ďalšie otázky: Ako sa majú peniaze dostať k členským krajinám, prostredníctvom pôžičiek, alebo grantov? Podľa akého kľúča majú byť rozdelené?

Cieľom diskusie je hľadať efektívnu európsku odpoveď na hospodárske dôsledky koronakrízy. Zameria sa na niekoľko okruhov:

  1. Aká je v tejto diskusii pozícia Slovenska? S ktorými časťami návrhu Európskej komisie súhlasíme, ku ktorým máme výhrady?
  2. Akým spôsobom majú byť peniaze poskytnuté členským krajinám a ako majú byť rozdelené?
  3. Je dlhové financovanie obnovy jednorazovou výnimkou, nevyhnutnou vzhľadom na rozsah krízy, alebo precedensom?
  4. Mali by sa niektoré z protikrízových nástrojov stať súčasťou štandardnej výbavy EÚ?

DISKUTUJÚCI:
Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu (EPP)
Robert Hajšel, poslanec Európskeho parlamentu (S&D)
Michal Šimečka, poslanec Európskeho parlamentu (Renew Europe)
Lívia Vašáková, vedúca tímu ekonomických analýz Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
zástupca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

MODERÁTORKA
Zuzana Gabrižová, EURACTIV Slovensko

Registrácia

Zdroj: https://euractiv.sk, zverejnené: 9.6.2020, autor: rpa