HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár EUROBAT: „Udržateľné batérie: nový regulačný rámec a výhľad na trh“

Podujatia

batteries regulation webinar logo exe 0402

EUROBAT si vás dovoľuje pozvať na webinár „Udržateľné batérie: nový regulačný rámec a výhľad na trh“, ktorý sa uskutoční 11. marca 2021 od 10:00 do 11:30.

Batérie sú pre EÚ nevyhnutné na dosiahnutie jej cieľov v oblasti dekarbonizácie. Vďaka novému strategickému rastu načrtnutému v Európskej zelenej dohode a Green Recovery Act bude dopyt po batériách v nasledujúcich rokoch rýchlo rásť, čo z tohto trhu urobí na globálnej úrovni čoraz strategickejší trh.

V decembri 2020 Európska komisia zverejnila návrh nového „nariadenia o batériách“. Jeho cieľom je poskytnúť ucelený legislatívny rámec pre batérie, berúc do úvahy pôsobivý vývoj trhu, ako aj nové technológie a aplikácie.

Pripojte sa na vystúpenie jednej z popredných poradenských spoločností pre batérie „Avicenne Energy“ a stáleho zastúpenia Portugalska, po ktorých bude nasledovať živá diskusia o otázkach a odpovediach na tému „Zelené zotavenie a úloha batérií“.

Program a registrácia

Viac informácií: gmeylemans@eurobat.org

Zdroj: https://www.eurobat.org, zverejnené: 26.2.2021, autor: rpa