HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: Celoeurópske digitálne zdroje na podporu výskumných komunít – výhody a príležitosti

Podujatia

 • Začiatok
  05.12.2022, 09:00
 • Koniec
  06.12.2022, 12:00
 • Typ podujatia
  Webinár
 • Organizátor
  EOSC Future

V dňoch 5. a 6. decembra 2022 organizuje EOSC Future projekty INFRAEOSC-07 (C-SCALE, DICE, EGI-ACE, OpenAIRE Nexus, Reliance) webinár zameraný na podporu výskumných komunít prostredníctvom celoeurópskych digitálnych zdrojov.

V rámci Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC), sa nedávno spustil celý rad funkcií a zdrojov, ktoré slúžia na dátovo náročný výskum, objavovanie nových dát a ďalších možností.

Na webinári získate informácie o pridanej a praktickej hodnote, ktorá plynie z EOSC pre výskumníkov.

Obrázok
Zdroj: www.eosc-portal.eu

Zameranie

Podujatie bude zamerané na 3 ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN (SDG):

 • Opatrenia v oblasti klímy (SDG 13)
 • Priemysel, inovácie a infraštruktúra (SDG 9)
 • Dobré zdravie a blahobyt (SDG 3)

Dva poldňové praktické webové semináre sa zamerajú na konkrétne praktické prípady. Používatelia ukážu, ako môžu digitálne prostriedky EOSC vyvinuté a poskytnuté projektmi EOSC Future a INFRAEOSC-07 pomôcť výskumným komunitám v celej Európe aj mimo nej vykonávať svoju prácu efektívnejšie.

Interaktívny formát podujatia, na ktorom bude poukázané na priame skúsenosti ukáže, ako môžu služby EOSC využiť výskumné komunity, ktoré pracujú na riešení globálnych výziev.

Program

Na webinár sa môžete registrovať do 4.12.2022.

Zdroje: https://eosc-portal.eu/, https://eoscfuture.eu/, zverejnené: 30.11.2022, autor: onz