HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: Ako pripraviť žiadosť na výskumnú mobilitu doktorandov

Podujatia

26. apríla 2021 o 14:00 sa uskutoční webinár na tému „Ako pripraviť žiadosť na výskumnú mobilitu doktorandov“.

Na webinári sa dozviete, ako pripraviť podkladové materiály, ktoré sú povinnými prílohami žiadosti o štipendium. Čím kvalitnejšia žiadosť, tým väčšia šanca na úspech.

Cieľová skupina: doktorandi a všetci, ktorí sa chcú lepšie orientovať v tom, ako podať dobre vypracovanú žiadosť na mobilitu.

Obsah webinára:

  • Programy SAIA
  • Národný štipendijný program SR
  • Ako zostaviť kvalitnú žiadosť (životopis, motivácia, odborný program, odporúčania, pozývací list, zoznam publikačnej činnosti)

Link

Zdroj: https://www.euraxess.sk, zverejnené: 23. 4. 2021, autor: rpa