HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

WEBINÁR – Ako maximalizovať možnosti nadväzovania partnerstiev

Podujatia

 • Začiatok
  06.09.2019, 11:00
 • Koniec
  06.08.2019, 12:00
 • Typ podujatia
  Prezentácia
 • Organizátor
  NCPs CARE & ETNA2020 Team

Ak ste nestihli webinár sledovať naživo, alebo si ho chcete pozrieť znova? K dispozícií je už nahrávka a prezentácia:

Dávame do vašej pozornosti webinár organizovaný v spolupráci NCP projektov NCPs CaRE a ETNA2020, ktorý bližšie predstaví ako je možné maximalizovať možnosti nadväzovania partnerstiev  pre budúcu spoluprácu v kolaboratívnych projektoch programu Horizont 2020.

Webinár poskytne cenné informácie žiadateľom, ktorí sa plánujú zúčastniť partnerských podujatí s cieľom nájsť potenciálnych partnerov do projektov Európskej únie.

Na podujatie sa už môžete registrovať. Po registrácií vám bude zaslaný email, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa webináru.

Dovoľujeme si tento webinár odporučiť všetkým vám, ktorí máte záujem zúčastniť sa blížiacej medzinárodnej partnerskej burzy nápadov #CETI_H2020 Brokerage event 9. októbra 2019 vo Varšave.

Kontakt: Eleana Gabriel (egabriel@research.org.cy); Vassiliki Kalodimou (vkalodimou@praxinetwork.gr )

Zdroj: NCPs CaRE, zverejnené 23.8.2019, mit

Aktualizované 13.9.2019, mit